Familie Rikmanspoel
Deze website is een digitale vertaling van het in 2006 uitgegeven familieboek Rikmanspoel. De familienaam Rikmanspoel is een echte Twentsche naam die tot circa 1790 alleen daar voor kwam. Zo werd al in 1364 erve Rycmerspole in Vlederinge genoemd. En in 1477 kwam deze naam terug bij een betaling aan het kapittel van St. Pieter in Utrecht. Via Richmerspol, Rickmanspol enz. enz....is het uiteindelijk Rikmanspoel, oude Rikmanspoel, Rickmanspoel  of Rikmenspoel geworden. Uitnodiging Wij nodigen u graag uit om meer te lezen over het geslacht Rikmanspoel. Maar naast de familiegeschiedenis beschrijft het BOEK ook bepalende ontwikkelingen waarin verschillende generaties van de familie zijn opgegroeid. Denk daarbij aan het leenstelsel, of de verscheidene Marken. Informatie over de erven waar de families jarenlang hebben gewoond, of nog steeds wonen, vindt u onder de knop ERF.  Het genealogisch startpunt van de stamboom Rikmanspoel vindt u bij STAM. Foto’s, bidprentjes en ander (beeld)materiaal staan gepresenteerd onder BEELD. Bronvermeldingen, interessante links en onze contactgegevens staat bij INFO. Facebook Met behulp van de Facebookpagina RIKMANSPOEL willen wij graag in verbinding blijven met ‘familieleden’. Op deze manier is vlotte aanvoer van informatie geborgd. Suggesties, op- en aanmerkingen kunt u ook op deze pagina plaatsen. Maar ook beeldmateriaal zoals foto's, oude filmpjes of andere documenten. Hoe ouder hoe mooier! Door de Facebookpagina RIKMANSPOEL  'te liken', blijft u geïnformeerd over de ontwikkeling van deze website. Veel lees- en kijkplezier! Rob en Henk Rikmanspoel 22 maart 2014
© www.rikmanspoel.nl
WELKOM BOEK ERF STAM BEELD INFO Een eeuwenoud Twentsch geslacht
WELKOM